تزئین سفره هفت سین سنتی

در این مطلب می خواهیم تزئین سفره هفت سین سنتی را با شما به اشتراک بگذاریم . اما قبل از آن به تاریخچه سفره هفت سین و اجزای آن می پردازیم

ویدئو سفره هفت سین سنتی

فلسفه سفره هفت سین ما ایرانیان

فلسفه هفت سین
سین های هفت سین
سفره های هفت سین از گذشته تا امروز
دلیل تغییر هفت شین به هفت سین
علت عدد «هفت» سین های نوروزی
سین های سفره هفت سین نماد چیست؟

نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران باستان است که آداب و رسوم زیادی دارد. از مشهورترین مراسم نوروزی ایرانیان، گستردن سفره هفت سین است

امروزه نیز مردم ایران سفره هفت سین را چـند ســاعــت مانــده به زمان تـــحویل ســـــال نو آمـــاده می کنند و مواد خوراکی که ابتدای آنها با سین آغاز می شود از قبیل سنجد، سبزه، سمنو، سکه، سیب، سماق و سیر را بر سر سفره می گذارند

با ظهور اسلام در ایران زمین، سفره هفت سین ایرانی ها به قرآن مجید مزین شده است. هرکدام از اجزای هفت سین، نشانه مفاهیمی چون رویش، زایش و باروری، فراوانی و برکت و … است که در این بخش از نمناک شما را با فلسفه سفره هفت سین و مفاهیم هر یک از سین های نوروزی آشنا خواهیم کرد

سین های هفت سین

سفره ی هفت سین از گذشته تا به امروز

ایرانیان با فراهم کردن هفت سین به شماره هفت امشاسپند یا دوازده شماره مقدس برج ها، برای روز نخست بهار وسایلی مانند آب و سبزه نماد (روشنایی و افزونی) آتشدان نماد (پایداری نوروگرما)، شیر نماد(نوزایی و رستاخیز و تولد دوباره)، تخم مرغ نماد (نژاد و نطفه)، آیینه نماد (شفافیت و صفا)، سنجد نماد (دلدادگی و زایش و باروری)، سیب نماد (رازوارگی عشق) انار نماد (تقدس) سکه تازه ضرب نماد (برکت و دارندگی) ماهی نماد (ماه سپری شده اسفند) نارنج نماد (گوی زمین)گل بید مشک گل ویژه ی اسفند نماد ( امشاسپند سپندارمز) در سفره خود می گذاشتند

گلاب، نان پخته شده از هفت حبوب، خرما، پنیر، شکر، شاخه هایی از درخت مقدس انار، بید، زیتون، انجیر در دسته های سه، هفت یا دوازده تایی) و کتاب مقدس از وسایل دیگر مورد استفاده درسفره هفت سین بود

برخی از منابع آورده اند ایرانیان قبل از اسلام سفره «هفت چین» داشته اند و هخامنشیان در نوروز در هفت ظرف چینی غذا می گذاشتند که به آن هفت چین یا هفت چیدنی می گفتند

در برخی از منابع تاریخی آورده شده ایرانیان در قدیم سفره هفت شین داشته اند که به تدریج تغییر نام داده است. اجزای تشکیل دهنده سفره هفت شین شمع، شراب، شیرینی، شهد (عسل)، شمشاد، شربت و شقایق یا شاخه نبات، بودند

در زمان ساسانیان هفت شین رسم متداول مردم ایران شد و شمشاد در کنار بقیه شین های نوروزی، به نشانه سبزی و جاودانگی بر سر سفره قرار گرفت

در برخی از روستاها رسم هفت سینی برپا بوده است آنها درون هفت سینی خوراکی های مختلف می گذارند. هفت سینی، بعدها با حذف (یای) به صورت هفت سین درآمده است

تاریخچه هفت سین

دلیل تغییر هفت شین به هفت سین

در دوران ساسانیان و پیش از اسلام ایرانیان سفره ای به نام «هفت شین» می گستراندند که شامل شمع، شراب، شهد، شمشاد، شربت، شقایق بوده است. پس از آمدن اسلام به ایران و حرام اعلام شدن «شراب» آنها، خواهر و همزاد شراب را که سرکه می شد، بر سر سفره قرار می دادند و اینگونه شین به سین تغییر پیدا کرد

علت عدد «هفت» سین های نوروزی

در زبان باستانی عدد هفت به نام “امرداد” است که معنای زندگی و جاودانگی را می دهد بنابراین ایرانیان باستان هفت واژه را به نشانه آن گزینه کرده و بر خوان نوروزی می چینند

هفت برای ایرانیان باستان مقدس بوده و برای مفاهیم مثبت، خوش یمنی و فال نیک استفاده از عدد هفت استفاده می کردند مثلا هفت رنگ رنگین کمان، هفت خان رستم در شاهنامه، هفت آسمان، هفت اقلیم، هفت روز هفته، هفت فرشته، هفت شهر عشق در عرفان، هفت پیکر

عدد هفت در قرآن کریم و نزد مسلمانان نیز اهمیت دارد و از عدد هفت در برخی از آیه ها و سوره های قرآن نام برده شده است. برای مثال حج هفت مرحله دارد و نخستین قاریان نیز هفت نفر بوده اند

هفت شین و هفت سین

اجزای هفت سین امروزه

قرن هاست که در سفره عید هر ایرانی، هفت گونه خوردنی و سبزه که حرف نخست آن «سین» است ، مثل ( سیر، سرکه، سماق، سنجد، سمنو و سبزه و سیب) چیده می شود و ایرانیان پس از روی آوردن به اسلام بر سر سفره های خود قرآن را می گذارند و سال نو را با آیات قرآنی آغاز می کنند. چنانچه مسلمانان قرآن، زرتشتیان اوستا و کلیمیان تورات را بر بالای سفره هایشان جای می دهند

ماهی، تخم مرغ رنگ شده، آیینه نیز از اجزای دیگر سفره هفت سین هستند

گذاردن سنبل، سکه و سماور، هیچ حقیقت هفت سینی ندارند. همچنین ماهی قرمز سمبل عید کشور چین و چینی هاست. در عید چینی ها ماهی قرمز را رها می کنند تا زندگی جریان یابد اما ما ماهی قرمز را انقدر در تنگ نگه می داریم تا بمیرد

در هفت سین پارسی انار وجود داشته که نشانه باروری و عشق بوده است. همچنین آنها سیب سرخ را درون ظرف آب پاک و زلال می گذاشتند تا عشق و باروری همچنان پاینده بماند پس بهتر است آیین خود را حفظ کنیم

امروزه سفره هفت سین را روی زمین یا روی میز پهن می کنند و افراد خانواده دور سفره هفت سین جمع می شوند و برای داشتن سالی پر از شادی و خیرو برکت دعا میکنند. برخی مردم همان روز عید اما برخی دیگر سفره هفت سین را سیزده روز نوروز نگه می دارند و در روز سیزده نوروز، سبزه ی سفره هفت سین را به آب می اندازند

خرید صنایع دستی

وسایل سفره هفت سین

سین های سفره هفت سین نماد چیست؟

قرآن کریم

اولین چیزی که ایرانیان هنگام چیدن سفره هفت سین بر سفره قرار می دهند، قرآن کریم است. با آمدن اسلام به ایران و روی آوردن ایرانیان و مسلمان شدنشان آنها بر سفره هفت سین خود قرآن را قرار می دهند تا سال نو را با توکل و توسل به خداوند متعال آغاز کنند.هدیه برای افراد مذهبی

سبزه

سبزه یکی از اجزای سفره هفت سین است که با رنگ و طراوت خود دلها را شادمان می سازد . ایرانیان قبل از سال نو و در روزهای پایانی سال گندم و یا عدس می کارند و برخی نیز سبزه را از بیرون به صورت آماده تهیه می کنند.سفره هفت سین سنتی

در ایران باستان 25 روز قبل از نوروز در کاخ پادشاهان 12 ستون از خشت خام برپا می ساختند و بر هرکدام یک نوع غله می کاشتند . اگر سبزه ها خوب می رویید سال پر برکتی در پیش داشتند. سبزه نماد شادابی و سرسبزی و نشانگر زندگی بشر و پیوند او با طبیعت است

اجزای هفت سین ایرانی

سیب

سیب، نمادی از تندرستی و زیبایی است که ایرانیان آن را برای حفظ سلامتی اعضای خانه بر سر سفره قرار می دهند

سمنو

سمنو از جوانه های تازه رسیده گندم تهیه می شود و نماد زایش و باروری گیاهان و فراوانی خوراک و غذاهای خوب و پر نیرو است

سنجد

سنجد یکی دیگر از اجزای اخوان نوروزی است که عطر برگ و شکوفه های آن محرک عشق و مهر و نماد زایندگی ، عشق و دلباختگی است

سیر

سیر دیگر اجزای سفره هفت سین است که نماد میکروب زدایی و پاکیزگی محیط زیست و سلامت بدن و نیز زدودن چشم زخم است. زرتشتیان به این علت سیر بر سفره هفت سین می گذاشتند زیرا معتقد بودند بوی سیر دیوان را می گریزاند. آنها پوست سیر را می کنند و سپس آن را بر سفره می گذارند

سرکه

سرکه نیز مانند سیر برای پاکی محیط، زدودن آلودگی و باطل کردن سحر و جادو بر سر سفره قرار می گرفت

سماق

سماق از اجزای سفره هفت سین و نماد عشق مهر و پیوند دلها می باشد

 

خوان نوروزی اجزای دیگری دارد که عبارتند از

سکه  نمادی از خیر و برکت و درآمد

تخم مرغ نماد زایش و آفرینش و نشانه ای از نطفه و نژاد

آینه  هفت سین نماد روشنایی

آب و ماهی» نماد برکت در زندگی

برای چیدمان و تزیین سفره هفت سین ایده های مختلفی وجود دارد که به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم میشوند یعنی شما باید اول تصمیم بگیرید که میخواهید سفره هفت سین تان به سبک سنتی باشد یا مدرن سپس به چیدمان و تزیین آن بپردازید.

تزیین سفره هفت سین به سبک مدرن

مدل سفره هفت سین سنتی

زیباترین مدل های سفره هفت سین

چیدمان سفره هفت سین مدرن و امروزی

دیزاین سفره هفت سین عروس

دکوراسیون سفره هفت سین روی میز

مدل سفره هفت سین سنتی

تزیین شیک سفره هفت سین

ایده های چیدمان و تزیین سفره هفت سین

عکس های سفره هفت سین سنتی زیبا و شیک

برای داشتن سفره هفت سین قدیمی شیک و زیبا بهتر است تمامی بخش های سفره را به سبک و سیاق قدیمی تزیین نمایید. هفت سین را می توان به شکل های مختلف چید و هر کس با توجه به سلیقه و خواست خود سعی می کند زیباترین تزیین هفت سین را داشته باشد. همانطور که گفتیم در این مطلب قصد داریم به معرفی زیباترین مدل های  تزیین سفره هفت   به سین سبک قدیمی بپردازیم که در ادامه تصاویر و همچنین نحوه چیدن آنها را ملاحظه می فرمایید

هفت سین با ظروف سنتی

استفاده از ظروف قدیمی زیبا باعث می شود جذاب ترین سفره هفت سین آئینی را بچینید. برای این کار ابتدا پارچه ترمه و یا پارچه ایی با طرح و دوخت متفاوت و قدیمی را انتخاب نموده و در محل مناسب قرار دهید و سپس ظروف سنتی که می تواند از جنس سفال، شیشه و یا فلز باشد را روی آن بچینید و سین ها را درون آنها قرار دهید. برای زیبایی بیشتر هفت سین به سبک قدیمی بهتر است وسایل و ظروف را مطابق سبک های آئینی و قدیمی انتخاب نمایید.

روش رنگ کردن تخم مرغ به سه روش

سرگرم کننده ترین قسمت سفره هفت سین رنگ کردن تخم مرغ های سفره است . شاید روش های زیادی برای رنگ کردن باشد ولی این سه روش رو امتحان کنید


جدیدترین روش رنگ کردن تخم مرغ های هفت سین

روش رنگ کردن تخم مرغ با کمک خمیر ریش 

وسایل مورد نیاز

  • تخم مرغ پخته شده
  • خمیر ریش تراشی
  • ظرف شیشه ای
  • سیخ چوبی یا قاشق
  • دستکش
  • دستمال کاغذی
  • رنگ خوراکی

روش کار

خمیر ریش تراشی را داخل ظرف شیشه ای بریزید

خمیر را به خوبی پخش کنید تا یک لایه کف ظرف را بگیرد. ضخامت آن نباید بیشتر از ۲ سانتیمتر باشد

اگر مقدار خمیری که داخل ظرف ریخته اید بیشتر است آن را دور بریزید

چند قطره رنگ های دلخواه را بطور نامنظم روی خمیر بریزید

با سیخ یا دسته قاشق به صورت افقی و عمودی روی آن بکشید

زیاد هم نزنید چون رنگ ها کاملا با هم ترکیب می شوند

تا این حد کافیست

تخم مرغ را در خمیر فرو کرده و بچرخانید

سپس تخم مرغ ها را از داخل مواد بردارید و بگذارید ۳۰ دقیقه خشک شود

بعد از خشک شدن تخم مرغ ها را با دستمال پاک کنید

این هم تخم مرغ زنگ شده زیبای ما


نقاشی نقطه ای روی تخم مرغ

مواد و لوازم مورد نیاز

سرکه

آب

ظرف شیشه ای

تخم مرغ آب پز

رنگ بالتیک یا رنگ خوراکی

دورگیر رنگی

روش کار 

نصف لیوان آب جوش و یک قاشق سرکه را در ظرفی بریزید

کمی رنگ اضافه کرده و هم بزنید

تخم مرغ ها را در رنگ بگذارید

۳ تا ۵ دقیقه در ظرف بماند تا رنگ بگیرد

اجازه دهید تخم مرغ ها خشک شوند

حالا با دورگیر روی آن ها را نقطه بگذارید

سعی کنید دورگیر را خیلی فشار ندهید تا اندازه نقطه ها تقریبا یکسان باشد

نیمی از تخم مرغ را نقاشی کنید

تخم مرغ ها را ۶ ساعت کنار بگذارید تا دورگیر کاملا خشک شود

حالا نیمه دیگر را رنگ کرده و مجددا ۶ ساعت بگذارید خشک شوند


روش رنگ کردن تخم مرغ با استفاده از کش

مواد و لوازم مورد نیاز 

تخم مرغ

چند رنگ خوراکی

کش

روش رنگ کردن تخم مرغ

ابتدا تخم مرغ هایتان را بپزید

چند کش را به شکل های مختلف محکم دور تخم مرغ ها بپیچید

در چهار ظرف یک لیوان آب بریزید

به هر یک یک قاشق سرکه اضافه کنید

چند قطره از رنگ های دلخواهتان را در ظرف ها ریخته و بخوبی هم بزنید

تخم مرغ ها مانند شکل زیر در رنگ ها قرار دهید

پس از مدتی خارج کرده و با دستمال خشک کنید

طرف دیگر تخم مرغ ها را در رنگ متفاوت با اولی قرار دهید

مثلا آبی را در قرمز

مجددا از رنگ خارج کرده و خشک کنید

تخم مرغ ها را به دفعات در رنگ های مختلف قرار دهید

سپس خارج کرده و خشک کنید

کش را از دور تخم مرغ ها باز کنید

این هم طراحی زیبای ما روی تخم مرغ ها

امیدواریم این ۳ روش رنگ کردن تخم مرغ براتون جالب و مفید باشه. سال خوبی را پیش رو داشته باشید


طرز درست کردن سبزه عید

بهترین سبزه عید کدام است؟ شما می‌توانید انواع سبزه‌ی عید را با استفاده از بذرها و دانه‌های مختلف آماده کنید. سبزه عید نماد حیات و شادابی است و قرار دادن سبزه‌های عید بر سر سفره هفت سین می‌تواند شما را برای شروع یک سال پرنشاط و شاد آماده کند

قبل از آموزش کاشت سبزه عید باید بدانید که زمان سبز شدن سبزه و همچنین فوت و فن‌های درست کردن سبزه عید و حتی ظرف سبزه با هم متفاوت است. از همین رو شما باید برای درست کردن بهترین سبزه برای عید همه جزئیات را در نظر داشته باشید

از مهم‌ترین جزئیاتی که لازم است در مورد طرز درست کردن سبزه عید بدانید آشنایی با زمان کاشت سبزه عید، انتخاب ظرف سبزه و آشنایی با مراحل آموزش کاشت سبزه عید است. به یاد داشته باشید که زمان کاشت سبزه گندم با زمان کاشت سیاه دانه برای سبزه عید متفاوت است و از همین رو قبل از درست کردن سبزه باید به این نکات توجه کنید. در ادامه این بخش می‌توانید با جزئیات درست کردن انواع سبزه عید به روش صحیح و اصولی آشنا شوید

سبزه عید با هسته مرکبات؛ پرتقال و نارنج و لیمو

این روزها که فصل پرتقال و نارنج و البته لیمو شیرین است بعد از میل کردن این مرکبات تخم یا همان هسته آن‌ها را دور نیندازید چون برای سبز کردن سبزه عید حسابی به دردتان می‌خورند. بهترین زمان کاشت سبزه عید با هسته نارنج و سایر مرکبات برای  سفره هفت سین، ۳۰ بهمن یا روزهای ابتدایی اسفند است

چون حدود دو هفته طول می‌کشد تا سبزه هسته مرکبات جوانه بزند. برای درست کردن سبزه هفت سین با تخم پرتقال و نارنج و لیموشیرین ابتدا هسته‌ها را به مدت یک روز در آب خیس کنید

خیس کردن هسته را به این دلیل انجام می‌دهیم که پوست هسته به راحتی جدا شود. بعد از یک روز خیس خوردن پوست هسته به راحتی جدا می‌شود و کوچک‌ترین آسیبی به هسته وارد نمی‌شود. در یک گلدان که زیر آن دارای سوراخ است و زهکشی دارد مقداری خاک سبک بریزید. گلدان را با خاک سبک پر کنید و هسته‌ها را به آرامی و دقت روی خاک بریزید. فاصله هسته‌ها از هم نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد

در این مرحله از درست کردن سبزه با هسته مرکبات باید روی هسته‌ها یک لایه نازک خاک سبک بریزید. گلدان را با پلاستیک کاور کنید و منتظر جوانه زدن هسته‌ها بمانید. معمولا بین ۲ هفته تا یک ماه طول می‌کشد تا هسته‌ها جوانه بزنند و از دل خاک بیرون بیایند. بعد از این‌که هسته‌ها جوانه زد کاور پلاستیکی را از دور گلدان بردارید


سبزه ذرت

اگر تصمیم بگیرید برای سبزه عید امسال یک سبزه گلدان مانند داشته باشید بهتر است به سبزه بذر ذرت (بذر ذرت با دانه ذرت که با آن ذرت مکزیکی و پفیلا درست می‌کنند متفاوت است و باید آن را از مغازه‌های بذر فروشی‌ تهیه کنید) فکر کنید

بهترین زمان کاشت سبزه عید با ذرت سه هفته قبل از عید است اما اگر بار اول‌تان است یک ماه قبل از عید دست به کار شوید که اگر خراب شد دوباره سبزه را درست کنید.. طرز تهیه سبزه بذر ذرت با سبزه‌های دیگر کمی متفاوت است. به مدت ۴ روز ذرت‌ها را خیس کنید و هر روز آب آن‌ها را عوض کنید

ظرف ذرت‌ها را عوض نکنید فقط آب ذرت‌ها را عوض کنید. بعد از ۴ روز ذرت‌ها را در یک پارچه تنظیف بریزید و روزی چند بار با اسپری روی آن‌ها آب بریزید

روی پارچه تنظیف را با یک پارچه ترجیحا نخی دیگر بپوشانید تا جوانه‌های ذرت مرطوب بمانند و سبز شوند. بعد از جوانه زدن ذرت‌ها باید آن‌ها را در ظرف مورد نظر برای رشد کردن بریزید. می‌توانید یک کار خلاقانه انجام دهید و تنگ ماهی و ظرف سبزه را یکی کنید

برای این منظور یک سبد با سوراخ‌های ریز را داخل تنگ ماهی بگذارید. قطر سبد باید به اندازه‌ای باشد که در تنگ ماهی جا شود و ثابت بماند. حالا دانه‌های جوانه زده ذرت را داخل سبد بریزید و داخل تنگ را با آب پر کنید. مقدار آب باید به حدی باشد که ذرت‌ها در آب باشند

فعلا ماهی‌ها را در تنگ ماهی نیندازید. صبر کنید ۱۰ روز بگذرد، ذرت‌ها ریشه کنند و سبز شوند و سپس ماهی را داخل تنگ بیندازید

یادتان باشد تعداد دانه‌ها داخل سبد باید متراکم باشد و به هم چسبیده و زیاد نباشند چون در این صورت به جای سبز شدن، پوسیده می‌شوند. تعداد آن‌قدر هم کم نباشد که یک سبزه کم پشت و تنک داشته باشید


سبزه عدس

سبزه عدس از جمله محبوب‌ترین انواع سبزه‌ عید در سفره هفت سین است. اتفاقا نحوه درست کردن سبزه عدس هم بسیار ساده است. برای درست کردن سبزه عدس ابتدا ۱۵ یا ۱۸ روز قبل از عید (حدود ۱۵ اسفند یا یکی دو روز زودتر) در یک کاسه مقداری عدس بریزید

روی عدس‌ها آب بریزید و چند روز در دمای اتاق بگذارید. عدس خیلی زود آب را به خودش جذب می‌کند پس مرتب آب عدس را هر روز چک کنید تا اگر کم شد دوباره اضافه کنید. بعد از ۴ الی ۵ روز روی عدس‌ها یک پارچه نخی نم‌دار بگذارید و جایی نزدیک پنجره که هوایی معتدل و نه سرد و نه گرم دارد قرار دهید

هر روز باید عدس‌ها را با آب آبکشی کنید و پارچه نخی را هم بشورید و آب آن را بگیرید و دوباره روی عدس‌ها بگذارید. صبر کنید تا عدس‌ها جوانه بزنند. بعد از این‌که عدس‌ها جوانه زدند آنها را آبکشی کنید و به ظرف اصلی سبزه منتقل کنید. برای اینکه یک سبزه پرپشت داشته باشید دانه‌ها را به صورت کپه‌ای در ظرف بریزید نه به صورت یک لایه نازک

هدایای نوروزی

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد