آموزش بافت شال گردن

هوا سرد شده و بازار بافتنی حسابی گرم است. برای امروز آموزش بافت شال گردن و در صورتی که دوست داشته باشید می‌توانید یک کیف قلاب‌بافی با همین تکنیک ببافید و یک ردیف از موتیف‌های بافته شده را در کلاه خود نیز به کار ببرید. برای درست کردن این شال به ۵ رنگ کاموا یا نخ قلاب‌بافی نیاز دارید.آموزش بافت شال

ویدئو آموزش بافت شال گردن

 آموزش بافت شال گردن با قلاب

در مرحله اول به تعداد موتیف‌های مورد نیاز دایره ببافید. به نحوی که از هر رنگ ۶ دایره بافته شود.

بافت دایره‌ها به این نحو است که در ابتدای کار باید ۴ زنجیره ببافید. ابتدا و انتهای زنجیره را به هم وصل کنید سپس ۳ زنجیره با همان رنگ بافته ۱۲ پایه بلند داخل زنجیره بزنید.

وقتی دایره‌های کوچک را به این ترتیب بافتید حالا ترکیب هر یک از رنگ‌ها را با دایره یک بار به وجود آورید و ۲ رنگ را نیز تکرار کنید که از هر رنگ ۶ دایره وجود داشته باشد. برای بافت رج دوم دوباره ۳ زنجیره ببافید و در هر دانه ۳ دانه پایه بلند بزنید در مجموع در دایره‌تان باید ۱۲ دانه ۳ تایی بافته شده باشد.

خرید صنایع دستی

آموزش بافت شال | بافت شال گردن با قلاب

وقتی همه دانه‌ها به این مرحله رسیدند نخ را قطع کنید با رنگ دیگر ۵ زنجیره ببافید و آن را به انتهای یک دانه ۳ تایی وصل کنید و سپس ۴ زنجیره بافته به انتهای یک دانه سه تایی دیگر وصل ‌کنید و این کار را تکرار کنید. به این ترتیب شما مربعی خواهید داشت که ۴ راس آن را زنجیره‌های ۵ تایی و میانه آنها را دو زنجیره ۴ تایی تشکیل داده است.

حالا با همان رنگ رج بعدی را شروع کنید ۳ زنجیره بزنید. این دانه اولتان را تشکیل می‌دهد و بعد از آن ۴ دانه دیگر در زنجیره ۵ تایی خود ببافید. بعد ۳ زنجیره بزنید و آن را با اتصال به ابتدای این ۳ زنجیره به یک حلقه تبدیل کنید و دوباره ۵ پایه بلند بزنید.

سپس این گلبرگ را به و سط اولین زنجیره دوتایی وصل کنید. با زدن ۴ زنجیره و اتصال آن به زنجیره ۴ تایی رج قبل دوباره به یک زاویه دیگر مربعتان می‌رسید. این اولین موتیف شماست. وقتی تمام شد باید دقت کنید که در قرار دادن رنگ‌های موتیف‌ها در کنار هم‌سلیقه به خرج دهید.

نکات بافت شال گردن

نکته دیگر این است که وقتی شما یک موتیف را تمام کردید باید موتیف دیگر را در حین بافت آخرین رج آن به موتیف قبلی وصل کنید تا یک رشته از موتیف‌ها تشکیل شود. محل اتصال زنجیره‌های سه تایی حلقه شده در زاویه‌های مربع است. وقتی قرارشد یک موتیف را به دیگری وصل کنید بعد از بافت اولین زنجیره حلقه آن را از زنجیره ۳ تایی راس مربع دیگر رد کرده به بافت حلقه ۳ تایی ادامه دهید. بعد از آن باید دو زنجیره از ۴ زنجیره میان گلبرگ‌ها را ببافید و آن را از زنجیره ۴ تایی موتیف مقابل رد کنید و دو زنجیره دیگر را ببافید. با این کار در حین بافت، موتیف‌ها به هم متصل می‌شوند.

با نگاه کردن به عکس، توضیحات به شما کمک می‌کند موتیف‌های زیباتری بسازید.

برای درست کردن منگوله‌هایی که در عکس می‌بینید باید یک حلقه از زنجیره‌های ۳ تایی درست کنید و سپس داخل آن ۵ پایه کوتاه بزنید. در رج بعدی دانه‌ها را ۲ برابر کنید ولی در رج سوم به همان تعداد ببافید یعنی هر دانه روی خودش یک پایه بلند.

برای رج بعدی باید دانه‌ها به نصف کاهش دهید و پایه کوتاه ببافید. در رج آخر همه را کور کنید. می‌توانید داخل منگوله‌ها را با کمی کاموا از رنگ خودش پر کنید تا کاملا توپر باشد و تا نشود.

بیشتر بدانید از لوازم مورد نیاز برای بافت شال گردن با قلاب

کاموا

قلاب مناسب ضخامت کاموا

قیچی و سوزن

مراحل بافت شال گردن

ابتدا به اندازه ای که میخواید عرض شالتون باشه زنجیره بزنید. بعد هم دو زنجیره اضافی برای شروع بافت پایه بلند اضافه کنید. یعنی مثلا ۱۵ زنجیره برای عرض شال و دو تا برای بافت پایه بلند. در مجموع برای اولین رج ۱۷ زنجیره بزنید.

همونطور که قبلا در بافت پابه بلند توضیح دادم یک دور نخ رو دور قلاب بپیچید و از سومین زنجیره رد کنید و نخ رو با قلاب بگیرید و بیرون بکشید.

بافت پایه بلند رو در همه زنجیره ها بباید تا رج اول کامل بشه.

بافت پایه بلند

برای رح دوم دو زنجیره بزنید و بافت رو شروع کنید.

شروع رج دوم

به همین ترتیب همه رج ها رو پایه بلند ببافید.

وقتی هم که به طول دلخواهتون رسیدین نخ رو ببرید و محکم بکشید. بعد هم با سوزن لا بلای بافت ها پنهان کنید. به همین راحتی میتونید این شال زیبا و ساده رو ببافید و استفاده کنید.

آموزش بافت شال گردن با دومیل

در ادامه قصد داریم بافت شال گردن سبدی دوبل را آموزش دهیم. مهارت های لازم برای بافت شال گردن عبارت است از:

کشبافت: 1 دانه زیر- 1 دانه رو

بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

برای این مدل بافت شال گردن با دو میل به یک کاموای ضخیم و یک جفت میل شماره 5 نیاز دارید.

ابتدا ۲۶ دانه سر اندازید.

در این بافت همه رجهای زوج از اول تا اخر شال دانه ها به شکلی که دیده می شوند بافته می شوند ولی رج های فرد به ترتیبی که توضیح می دهیم بافته می شوند:

رج ۱، ۵، ۹ : ۱۰ دانه زیر، ۲ دانه رو ، ۲ دانه زیر ، ۲ دانه رو، ۱۰ دانه زیر

رج ۳ ، ۷ : ۲ دانه  زیر، ۶ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ زیر، ۲ دانه رو، ۲دانه زیر، ۶ دانه رو، ۲ دانه زیر

رج ۱۱ ،۱۵، ۱۹: ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو ، ۱۰ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر

رج ۱۳ ، ۱۷ : ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر، 6دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر

و رج ۲۱ – تکرار رج ۱: در بقیه شال رج ها به ترتیب تکرار می شود.

نکته : برای پهنی بیشتر شال می توانید برای هر نقش ۸ دانه، ۸ دانه اضافه کنید که نقش ناقص نماند.

برای این بافت شال گردن با دو میل ۲۶ دانه سر انداختیم، اگر شال پهن تر بخواهیم ۲۶+۸=۳۴دانه باید باشد.

با این کار یک نقش به شال ما اضافه می شود: ۳۴+۸=۴۲ دانه و با این تعداد دانه دو نقش به شال اول ما اضافه می شود.

آموزش بافت شال گردن مدل کشبافت پیچ دارآموزش بافت شال پیچ دار

برای بافت این بافت شال گردن با دو میل که سایز آن 15 در 160 سانتی متر است شما به یک کاموای متوسط 150 گرمی و یک جفت میل شماره 4 نیاز دارید.

۱. برای شروع ابتدا 40 دانه سر بیندازید و یکی از رو، یکی از زیر ببافید. چون قصد داریم مدل بافت کشباف پیچ را پیاده کنیم، باید حتما موقع گرفتن دانه‌ از زیر، نخ را دور میل پیچ داده و دانه را بیرون بکشید.

۲.  برای پیچ وسط کار، ابتدا 6 دانه وسط بافت را پیدا کرده و از میل بیرون بیاورید. حالا 3 دانه اولی را داخل میل سمت چپ و 3 دانه دومی را داخل میل سمت راست کنید.

۳. حالا این 6 دانه را از زیر ببافید.

۴. بقیه شال گردن را مثل اول کار؛ یکی از زیر و یکی از رو ببافید.

۵. کار را تا 6 رج، به همان شکل اول ببافید. (یکی از زیر، یکی از رو، 6 دانه از وسط کار را از روی کار به زیر و از پشت کار به رو ببافید.) تا 6 رج و در هر رج یک ‌بار این مدل پیچ وسط کار می‌افتد.

۶. بافت شال را تا اندازه مورد نظر ادامه دهید و وقتی به سایز دلخواه رساندید، دانه ها را کور کرده و برای شال ریشه درست کنید.

 بافت شال گردن اسپرتآموزش بافت شال آموزش بافت شالآموزش بافت شال

در ابتدا در سه تصویر پایینی، نحوه سرانداختن، بافت زیر و بافت رو را مرور می‌کنیم.

لوازم مورد نیاز
1. کاموای درشت بافت در دو رنگ
2. میل بافتنی متناسب با کاموا
3. قیچی و نخ و سوزن
4. یک تکه پارچه‌ پشمی

طرز بافت

  • ابتدا 25 دانه سر بیندازید و یکی زیر و یکی رو به بلندی که دوست دارید ببافید. سپس از جایی که دستتان به صورت ایستاد ه افتاد ه است اندازه زده و شروع به بافت جیب کنیداینکار را با یک رنگ دیگر به همان تعداد 25 دانه و همان طور یکی از زیر و یکی از رو انجام دهید.
  • سپس به اندازه‌ای که می‌خواهید دستتان در جیب آزاد باشد ببافید و کور کنید و لبه‌ی کور شد ه را به قسمت بالا و جایی که رنگ‌ها عوض شده آورده و روی هم بگذارید.
  • در مرحله‌ی بعد از بغل جیب شروع به دوخت کنید و دو طرف جیب را بدوزید.
  • در مرحله‌ی آخر جیب دوخته شد ه را پشت و رو کنید. این کار را برای طرف دیگر شال هم انجام دهید.

نکات مهم:
– به جای این جیب می‌توانید از یک تکه پارچه پشمی هم استفاده کنید و همانند عکس روی قسمت پایین شال بدوزید و پشت و رو کنید.
– اگر بخواهید شال را یک بار دور گرد نتان بچرخانید طول شال گرد ن را بیشتر کنید.
– در زیر جیب می‌توانید تکه‌هایی از کاموا را گره زد ه و به آن نما دهید و یا سنگ‌های تزیینی آویزان کنید.

 

 بافت  شال گردن شطرنجی با دو میل

برای این مدل بافت شال گردن با دو میل، به 2 کلاف 100 گرمی کاموای ضخیم و میل شماره 6 نیاز دارید. اندازه نهایی این شال گردن به  طول ۲۰ سانتی متر و عرض 160 سانتی متر خواهد شد.

برای شروع این مدل شال باید 24  دانه سر بیاندازید.

رج 13 دانه زیر، 1 دانه رو، تا انتهای رج این بافت را تکرار کنید.

رج 23 دانه رو، 1 دانه زیر، تا انتهای رج این بافت را تکرار کنید.

رج 33 دانه زیر، 1 دانه رو، تا انتهای رج این بافت را تکرار کنید.

رج 4همه دانه‌ها را به زیر ببافید.
رج‌های بعدی: این 4 رج را تا پایان تکرار کنید. مدل این شال به این شکل است که باید به فاصله هر 3 رج، در یک رج همه دانه‌ها به زیر بافته شود.
قد شال گردن را 1 متر و 60 سانتی متر بافته و سپس کور کنید.

مدل این بافت شال گردن با دو میل به شکلی است که می‌توانید 4 رج، 4 رج  رنگ کاموای خود را عوض کنید و آن را زیباتر ببافید.

 

بافت شال گردن حلقه ای مردانه یا زنانهآموزش بافت شال پیچ دار

این مدل شال گردن به خاطر راحتی استفاده، طرفداران زیادی میان آقایان دارد. برای این مدل بافت شال گردن با دو میل، به 1 عدد کاموای ضخیم و میل شماره 5 نیاز دارید.

برای شروع می‌توانید 30 الی 40 دانه سر بیاندازید. هرچه تعداد دانه‌ها بیشتر باشد حلقه پهن‌تر می‌شود.

رج 13 دانه زیر، 2 دانه رو، تا انتهای رج این بافت را تکرار کنید.

رج 23 دانه رو، 2 دانه زیر، تا انتهای رج این بافت را تکرار کنید.

رج‌های بعدی: بافت این دو رج را تا 40 سانتی متر تکرار کنید. البته با توجه به دور گردن و به دلخواه شما، طول شال گردن می‌تواند کمتر یا بیشتر شود.

حال دانه‌ها را کور کرده و ابتدا و انتهای شال گردن را به هم بدوزید.آموزش بافت شال

آموزش بافت شال گردن با مقوا

وسایل لازم 

کاموای ضخیم یک بسته

مقوا

قیچی

شیوه بافتن

برای بافت این شال گردن، بلندی مقوا به سلیقه شما بستگی دارد هرچه طول مقوا را بیش تر بگیرید طول شال گردن شما بلندتر خواهد بود. عرض مقوا هم عرض شال گردن خواهد بود. پس از این که مقوا را به ابعاد مورد نظر برش زدید مثلا 70 در 40 سانت ابتدا یک دور کاموا را دور مقوا بپیچید و انتهای آن را قطع کرده و گره بزنید. این کار را ده بار تکرار کنید تا روی طول مقوا 10ردیف کاموا که انتهای آن ها به مقوا گره شده باشد قرار گرفته باشد. با این کار بافت طولی شال به اتمام می رسد و نوبت بافت عرضی است. کاما را برداشته و از عرض آن را از زیر رشته اول کاموا رد کنید.

سپس آن را از روی رشته دوم بگذرانید و سپس آن را از زیر رشته سوم عبور دهید تا رشته ی کاموا از عرض، یک بار از رو و یک بار از زیر ردیف کامواها عبور کند. سپس کاموا را به ابتدای ردیف کامواها بکشید و مقدار اضافه آن را به ردیف اول رشته های اضافی لبه مقوا گره کنید. با این کار یک ردیف بافت عرضی شال کامل می شود. بافت را برای ردیف بعد ادامه دهید طوری که مجددا رشته کاموای عرضی ، یک بار از رو و یک بار از زیر ردیف کامواها رد شود. به همین صورت تا انتهای بافت ادامه دهید تا شال گردن زیبای شما به سادگی ساخته شود. از زیبایی و گرمای آن در فصل های سرما لذت ببرید.شال بافت

نکته 

برای این که کلاف کاموا بزرگ است و رد کردن آن از زیر رشته های عمودی کار دشواری است پیشنهاد می کنیم کاموا را دور یک مقوای مستطیلی بپیچید تا هنگام عبور از زیر رشته ها دچار مشکل نشوید.هرچه رشته های افقی بافت را به وسیله ی یک شانه ی دندانه درشت درهم فرو کنید در انتها بافت محکم تر و زیباتری خواهید

منبع : nojavanha.com

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد