حمایت از محیط زیست با صنایع دستی

نقش صنایع دستی در حمایت از محیط زیست

نقش صنایع دستی در حمایت از محیط زیست کاملا تاثرگذار است. این بدین رو است که صنایع دستی آسیبی به محیط زیست وارد نمیکند اما به راستی چگونه صنایع دستی از محیط زیست حمایت می کند؟

همانطور که می دانید مواد اولیه صنایع دستی از مواد طبیعی ساده و ارزان است که بشر همیشه در اطراف خود داشته است و ارزش صنایع دستی بیش از هر چیزی خلاقیت و پردازش ذهنی انسان ها است، در نتیجه بیش از آنکه به طبیعت و محیط زیست آسیب برسانند، از آن حمایت و حفاظت می کنند.


خرید صنایع دستی


صنایع دستی جز صنایع خلاق

Le citron, succulent concentré de tonus

صنایع دستی جز صنایع خلاق است و از اهمیت بالایی برخوردار است؛ نخست اینکه ارزش افزوده تولیدات و محصولات این صنایع نسبت به مواد اولیه آنها بالا بوده و این ارزش بالا، ناشی از خلاقیت ذهنی و ابداعات فکری تولیدکنندگان (هنرمندان) آنها است. ویژگی دوم صنایع خلاق که امروز تاکید بسیاری بر آن می شود، حمایت آنها از محیط زیست و منابع طبیعی است؛ به این معنی که این صنایع در بسیاری از موارد کمترین برداشت را از طبیعت و محیط زیست داشته و منشأ آلودگی های مخرب نیستند.

محصولات و خدمات ناشی از این عرصه اصیل و بومی ایران، هم از نظر ارزش افزوده ظرفیت رقابتی بالایی با نمونه های خارجی دارند و هم به معنای واقعی مصداق بارز صنعت سبز هستند؛ زیرا همان طور که تشریح شد موارد اولیه به کار رفته در آنها در کنار خلاقیت ذهنی هنرمندان و صنعتگران، مواد اولیه طبیعی، ارزان و بازگشت پذیر به طبیعت هستند.

بنابراین صنایع دستی ایران در کنار اشتغال زایی و رونق اقتصادی و فرهنگی، عرصه ای مهم برای حمایت از محیط زیست ایران است. به عبارت دیگر بر اثر فعالیت هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی آسیبی به محیط زیست نمی رسد و در بسیاری مواقع به دلیل افزودن وجه زیبایی شناسانه به مواد اولیه طبیعی، مصرف کنندگان و مخاطبان را هم بیش از پیش متوجه ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست می کنند.


انواع صنایع دستی ایران


با اندکی تامل می توان دریافت این هنر-صنعت کهن ایران، دارای کارکردهای متنوعی است که از یکسو شرایط را برای زندگی امروز مردم مطلوب می سازد و از سوی دیگر با حفاظت از محیط زیست و منابع تجدیدناپذیر طبیعی زمینه را برای زندگی نسل آینده مهیا می سازد.

اگر از این منظر صنایع دستی و هنرهای سنتی را با صنایع و رشته های فعال در عرصه اقتصاد کلاسیک مقایسه کنیم، بیش از پیش به اهمیت و ضرورت توسعه و فراگیری صنایع دستی پی خواهیم برد و درخواهیم یافت این عرصه مهم از اقتصاد خلاق ایران با کمترین برداشت از منابع طبیعی و محیط زیست، تقریبا آلودگی تولید نمی کند و با وجود این ارزش افزوده بسیار بالایی به همراه دارد که در صنایع کلاسیک و اقتصاد کلاسیک نظیری برای آن نمی توان یافت. پس رابطه صنایع دستی و محیط زیست کاملا رابطه کاملا سالم و دوستانه ای است.

آشتی صنعت و طبیعت

Protecting the Environment | Text Sets | Scholastic News, Edition 3 | Articles, videos, worksheets, and teaching resources about protecting the environment for third-grade classrooms

در ایران یکی از مهم‌ترین حوزه‌های صنایع خلاق که هر دو ویژگی فوق را به صورت توامان در خود متجلی کرده و ظرفیت بسیار بالایی برای تحقق توسعه پایدار در کشور دارد، صنایع‌دستی و هنرهای سنتی است. محصولات و خدمات ناشی از این عرصه اصیل و بومی ایران، هم از نظر ارزش افزوده ظرفیت رقابتی بالایی با نمونه‌های خارجی دارند و هم به معنای واقعی مصداق بارز صنعت سبز هستند؛ زیرا همان‌طور که تشریح شد موارد اولیه به‌کار رفته در آنها در کنار خلاقیت ذهنی هنرمندان و صنعتگران، مواد اولیه طبیعی، ارزان و بازگشت‌پذیر به طبیعت هستند. بنابراین صنایع‌دستی ایران در کنار اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی و فرهنگی، عرصه‌ای مهم برای حمایت از محیط‌زیست ایران است. به عبارت دیگر بر اثر فعالیت هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی آسیبی به محیط زیست نمی‌رسد و در بسیاری مواقع به‌دلیل افزودن وجه زیبایی‌شناسانه به مواد اولیه طبیعی، مصرف‌کنندگان و مخاطبان را هم بیش از پیش متوجه ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست می‌کنند.


10 دلیل برای خرید صنایع دستی


حمایت از محیط زیست با ايجاد فرصت هاي شغلي در زمينه صنايع دستي

تولیدکننده ظروف پلاستیکی آشپزخانه ارزان قیمت

رونق بازار صنايع دستي به عنوان صنعت سبز نقش مهمي در كاهش آلودگي هوا و ايجاد فرصت شغلي دارد.

 آلودگي هوا در استان اصفهان كه ناشي از صنايع آلاينده در اين استان است يكي از حادترين مسائل زيست محيطي است و بايد به منظور كاهش اين آلودگي برنامه هايي اجرا شود.
آلودگي زيست محيطي ناشي از صنايع در استان باعث تعطيلي كارخانه هاي صنايع آلاينده شده است.تعطيلي كارخانه ها راه حل موثري در زمينه كاهش آلودگي هوا است اما در عين حال در زمينه اقتصادي مشكلاتي را به همراه دارد.
ايجاد فرصت هاي شغلي  كه حامي محيط زيست باشد؛آلودگي هوا و همچنين نرخ بيكاري را كاهش مي دهد.
يك كارشناس محيط زيست گفت:افزايش كارخانه ها و به دنبال آن صنعتي شدن باعث توسعه كشور است.اين توسعه با آلوده شدن محيط زيست ارتباط دارد.
محمدي افزود:صنعتي شدن باعث توسعه محيط زيست مي شود و نمي توان انتظار داشت كه با توسعه صنعتي محيط زيست آسيبي نبيند اما مي توان با اجراي برنامه هايي درصد آلودگي را كاهش داد.
وي تصريح كرد:محيط زيست مي تواند باجايگزين كردن صنايع آلاينده به صنايع پاك درصد آلودگي را كم كرد.انتقال كارخانه هاي صنعتي به بيرون از شهر نيز مي تواند مشكلات محيط زيستي آلودگي را تاحدودي كاهش دهد.

صنايع دستي جزء صنايع پاك

صنايع دستي جزء صنايع پاك و حامي محيط زيست است.نام و آوازه صنايع دستي استان اصفهان تا آن سوي دنيا پيچيده است.
هنرمندان اين استان در عرصه هاي مختلف ازجمله قلمكاري،قلمزني، چرم دوزي،مينا كاري و… فعاليت مي كنند و باذوق هنري و خلاقيت فكري خود اثري مي آفرينند كه نشان دهنده هويت فرهنگي و ميراث هنري مردم اين مرز و بوم است.
يك هنرمند در عرصه صنايع دستي گفت:نمي توان گفت كه صنايع دستي آلودگي زيست محيطي  ندارند اما آلودگي  آن ها نسبت صنايع ماشيني خيلي كمتر است. صنايع دستي آلودگي كمتري نسبت به صنايع ماشيني دارند همچنين هزينه تاسيس كارگاه صنايع دستي كمتر از تاسيس كارخانه هاي صنعتي است.
صنايع دستي مورد بي مهري قرار گرفته است و بازار صنايع دستي رونق چنداني ندارد.درحالي كه صنايع دستي با وجود قابليت هايي كه دارد مي تواند نقش مهمي در ايجاد اشتغال داشته باشد.
صنايع دستي نقش مهمي در زمينه فرهنگي و توسعه ي اقتصادي دارد ونمي توان نقش صنايع دستي را در زمينه ايجاد اشتغال،معيشت مردم و تحقق اقتصاد مقاومتي ناديده گرفت.

اهميت صنايع دستي در تحقق اقتصاد مقاومتي

اهميت صنايع دستي در تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه كشور كمتر از صنايع ماشيني نيست اما وضعيت بازار صنايع دستي چندان مطلوب نيست و هنرمندان از بازار و درآمدشان راضي نيستند.
هنرمندان با ذوق و علاقه به فعاليت خود ادامه مي دهند با اين حال ايجاد انگيزه در بين جوانان براي روي آوردن به صنايع دستي همچنين حفظ اشتغال موجود حائز اهميت است.

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد