همانطور که می دانید فصل سرما و لباس های زمستانه رسیده و چه چیز بهتر از آنکه برای خودمان و عزیزانمان کلاه ببافیم . در این مطلب قصد داریم آموزش بافت دو مدل کلاه را به شما آموزش دهیم . همچنین در انتهای مطلب ویدئو 4 مدل بافت کلاه زمستانه را آموزش داده است.

بافتنی جز هنرهای دست محسوب می شود که مختص به منطقه خاصی نیست و در تمام دنیا نیز مرسوم است. اگر برای خرید صنایع دستی و هدیه دچار سردگمی شده اید با یک کلاف کاموا و میل بافتنی شروع به بافتن کنید. این بهترین و با ارزش ترین هدیه است.

آموزش بافت کلاه

ویدئو آموزش 4 مدل بافت کلاه زمستانه

روش اندازه گیری دور سر برای بافت کلاه و شال رینگی

دور سر را مطابق تصاویر زیر اندازه بگیرید.

چون بافت به مرور کش می آید، از اندازه ای که به دست آمده ۸ سانتیمتر کم کنید. مثلا اگر ۵۶ سانتیمتر شده دور سر را ۴۸ سانتیمتر بگیرید.

روش محاسبه تعداد دانه ای باید سر بیندازیم

با کاموای مورد نظر نمونه کوچکی از مدل بافتی که برای کلاه انتخاب کرده اید ببافید.

مثلا کلاهی با کشباف تیغ ماهی

۲۰ دانه سر بیندازید و حدود ۵ سانت کشباف تیغ ماهی ببافید.

بافت را از میل خارج کرده و بدون اینکه بافت را بکشید اندازه بگیرید.

مثلا ۲۰ دانه شده ۹ سانتیمتر و دور سر ۴۸ سانتیمتر است.

با یک محاسبه ساده ریاضی می فهمیم، برای اینکه بافت ۴۸ سانت شود، باید ۱۰۶ دانه داشته باشیم.

۱۰۶ = ۹ / (۲۰*۴۸)

بهتر است ۴ دانه از این مقدار کم کنید و ۱۰۲ دانه سر بیندازید.

نکات مهم در بافت کلاه

اگر بعد از بافت کشباف از مدلهایی استفاده می کنید که بافت را جمع می کند، مثل انواع پیچ خصوصا بافت حصیری، بعد از کشباف تعدادی دانه اضافه کنید.

هم چنین بهتر است قسمت کشباف با میلی ۱ یا نیم شماره کمتر بافته شود تا کشبافت محکمتر شود.

هر چه کاموا ضخیمتر باشد تعداد دانه هایی که سر می اندازیم کمتر خواهد بود.

اندازه های کلی دور سر برای بافت کلاه

برای بافت کلاه هایی که از قسمت پیشانی (پایین کلاه) شروع به بافت می کنید، می توانید از اندازه های کلی استفاده کنید. خصوصا برای زمان هایی که شخص مورد نظر در دسترس نیست تا اندازه دقیق دور سر را بگیرید.

اندازه کلی برای بزرگسالان مرد یا زن

  • اگر لاغر باشد دور سر را ۵۴ تا ۵۶ می گیریم
  • اگر متوسط باشد ۵۶ تا ۶۰ می گیریم
  • اگر چاق باشد  ۶۰ تا  ۶۳ می گیریم

اندازه های کلی ارتفاع کلاه

اندازه ارتفاع کلاه بچه گانه

  • نوزاد ۶ تا سه ماهه ۱۸ – ۱۵ سانتی‌متر
  • نوزاد ۶ تا ۱۲ ماهه ۱۸سانتی‌متر
  • کودک نوپا ۲۰ سانتی‌متر
  • کودکان ۲۲ سانتی‌متر

جدول اندازه های استاندارد آموزش مرحله به مرحله بافت کلاه با دو میل  برای نوزاد تا بزرگسال

دور سر به سانتیمتر بلندی کلاه به سانتیمتر ارتفاع کلاه بعد از کشباف برای کم کردن دانه ها
نوزاد تازه متولد شده ۳۲-۳۴ ۱۲ ۸
تا ۳ ماهگی ۳۴-۴۰ ۱۴ ۱۰
۳-۶ ماه ۴۰-۴۴ ۱۵ ۱۱
۶-۱۲ ماه ۴۴-۴۷ ۱۶ ۱۲
۱-۳ سال ۴۷-۵۰ ۱۷ ۱۳
۳-۵ سال ۵۰-۵۳ ۱۸-۲۰ ۱۴-۱۶
۵-۱۰ سال ۵۳-۵۵ ۲۰-۲۲ ۱۶-۱۸
مرد بالغ ۵۶-۶۰ ۲۲-۲۴ ۱۸-۲۰
زن بالغ ۵۶-۵۸ ۲۲-۲۴ ۱۸-۲۰

نکته بهتر است دور سر هر فرد اندازه گیری شود.

اگر می خواهید کشباف لبه کلاه را تا کرده و دو لا کنید.

کشباف را حدود ۱۲  الی ۱۴ سانتیمتر ببافید.

پس از تا کردن کشباف، قد کلاه را اندازه بگیرید.

میل ۴۰ سانتیمتری شماره ۳.۵ و ۴

سن بزرگسال

با میل گرد شماره ۳.۵ ، (۱۱۲ +۱ ) دانه سر می‌اندازیم.

نکته : تعداد دانه ها باید بر عدد ۴ بخش پذیر باشد.

۱۰ رج کشباف یک زیر ، یک رو میبافیم .

از رج ۱۱ طبق الگوی زیر با میل شماره ۴ می بافیم.

نقشه مدل بافت پترن الگو میل بافی

رج ۱۱

۱ زیر ، ۱ رو ، ۱ زیر ، ۱ رو ……. تا پایان رج

رج ۱۲

۱ زیر ،۱ رو ،۱ زیر ،۱رو …… تا پایان رج

رج ۱۳

همه دانه ها زیر

رج ۱۴

همه دانه ها رو

رج ۱۱ تا ۱۴ را ۸ بار تکرار میکنیم ( ۴۲ رج )

رج ۴۳

۱ زیر ، ۱ رو ، ۱ زیر، ۱ رو ….. تا پایان رج تکرار می‌کنیم.

رج ۴۴

( کم کردن ) ۱۱۲ دانه داریم بین هر ۲۸ دانه یک علامت ( نشانگر بافت ) میگذاریم .

۱۲ ÷ ۴ =۲۸

تقسیم بندی برای کم کردن به این صورت است:

۱۴ دانه ⁦⁩ ۲۸ دانه ⁦⁩ ۲۸ دانه ⁦⁩ ۲۸ دانه ⁦⁩ ۱۴ دانه

رج ۴۴

۱۴ دانه اول به این ترتیب (۱ زیر ، ۱ رو ، ۱ زیر ، ۱رو …… ، ۱ رو ، ۲ دانه یکی به سمت چپ زیر ⁦⁩)

رج ۴۴

۲۸ دانه به این ترتیب۱ زیر، ۲ دانه یکی به سمت راست زیر ، ۱ رو ، ۱ زیر و….. ۱ رو ، ۲ دانه یکی به سمت چپ زیر ⁦⁩

رج ۴۴

۲۸ دانه دوم و ۲۸ دانه سوم دقیقا مثل بالا

رج ۴۴

۱۴ دانه آخر به این ترتیب

۱ زیر ، ۲ دانه یکی به سمت راست زیر ، ۱رو، ۱ زیر …. ۱ رو

رج ۴۵

همه دانه ها زیر

رج ۴۶

همه دانه ها رو بافته میشود بجز یک دانه اول بعد از علامت بافت

رج ۴۷

۱۴ دانه اول به این ترتیب

۱ زیر ، ۱ رو ، …. ۱زیر ، ۲ دانه یکی به سمت چپ رو ⁦

رج ۴۷

۲۸ دانه اول به این ترتیب

۱ زیر ، ۲ دانه یکی به سمت راست رو ، ۱ زیر …… ۱ زیر، ۲ دانه یکی به سمت چپ رو ⁦

رج ۴۷

۲۸ دانه دوم و سوم هم بصورت بالا بافته می‌شود.

رج ۴۷

۱۴ دانه آخر به‌ این ترتیب

۱ زیر ، ۲ دانه یکی به راست رو ، ۱ زیر ، …. ۱ رو

رج ۴۸

۱ زیر ، ۱ رو ، ۱ زیر ، …۱زیر ، ۱رو⁦⁩۱زیر ، ۱رو ،۱زیر ….( رج دوم الگو بافته میشود ) نکته ۱ دانه اول بعد از علامتها جزو الگو نیست .

رج ۴۹

همه دانه ها زیر

رج ۵۰

همه رو ، ۲ دانه یکی رو ⁦⁩ ۱ زیر ، ۲دانه یکی رو ، ….

رج ۵۱

۱زیر ، ۱رو ، ..، ۱زیر ⁩ ۱زیر ، ۱ زیر ، ۱ رو و….

رج ۵۲

۱زیر ، ۱رو ، ….۱زیر ، ۲ دانه یکی رو ⁦⁩۱زیر ، ۲ دانه یکی رو ، ۱زیر …..

رج ۵۳

همه دانه ها زیر

رج ۵۴

همه رو ، ۲دانه یکی رو⁦⁩ ۱زیر، ۲ دانه یکی رو و….

به همین ترتیب ۱ رج در میان کم میکنیم تا ۸دانه روی میل بماند

از رج ۵۰ به بعد بهتره با ۵ میل ببافیم.آموزش بافت کلاه

آموزش کلاه فرانسوی به صورت مرحله به مرحله

بافتنی، هنری است که بین خانم‌های هنرمند و علاقه‌مند، طرفداران زیادی دارد. حالا که کم کم به فصول سرد سال نزدیک می‌شویم، استفاده از این هنر کاربردی و زیبا بیش از همه به چشم می‌آید. یکی از موارد استفاده از این هنر، بافت لباس‌های گرم برای فصل زمستان است. بسیاری از افراد برای گرم نگه‌داشتن و زیبایی چهره خود از کلاه بافتنی مدل فرانسوی استفاده می‌کنند.

مراحل آموزش بافت کلاه با میل

همانطور که می دانید فصل سرما و لباس های زمستانه رسیده و چه چیز بهتر از آنکه برای خودمان و عزیزانمان کلاه ببافیم . در این مطلب قصد داریم آموزش بافت دو مدل کلاه را به شما آموزش دهیم . همچنین در انتهای مطلب ویدئو 4 مدل بافت کلاه زمستانه را آموزش داده است.

بافتنی جز هنرهای دست محسوب می شود که مختص به منطقه خاصی نیست و در تمام دنیا نیز مرسوم است. اگر برای خرید صنایع دستی و هدیه دچار سردگمی شده اید با یک کلاف کاموا و میل بافتنی شروع به بافتن کنید. این بهترین و با ارزش ترین هدیه است.

آموزش بافت کلاه

اگر شما هم برای روزهای سرد زمستانی به فکر بافت یک کلاه گرم و شیک هستید به شما پیشنهاد می‌کنیم آموزش کلاه فرانسوی را دنبال کنید. در این مطلب آموزشی سعی کرده‌ایم تا با بیان توضیحات کامل به صورت مرحله‌ای به شما کمک کنیم تا این کلاه زیبای زنانه مدل فرانسوی را ببافید. امیدواریم شما بتوانید از این آموزش استفاده کنید و به بافت این کلاه زنانه زیبا ترغیب شوید.

لازم به ذکر است، برای بافت کلاه فرانسوی باید در زمینه بافت‌ها زیر و رو، ژوته، بافت جودانه، کشباف مهارت داشته باشید.

روش بافت و آموزش کلاه فرانسوی با میل

آموزش کلاه فرانسوی برای بانوان علاقه‌مند و هنرمند بسیار ساده است و تنها باید تمام مراحل را تا انتهای کار به دقت دنبال کنید.

مرحله اول

در ابتدا، یک جفت میل و یک کاموای با رنگ دلخواه خود را آماده کنید. سپس با استفاده از کاموا مورد نظر، ۸ دانه سر بیندازید.

مرحله دوم

در این مرحله بعد از سرگیری، روند یک ژوته، یک زیر را تا آخر رج ادامه دهید به عبارتی دیگر، بین هر دو دانه یک ژوته اضافه کنید تا تعداد دانه‌های اولیه از 8 دانه به ۱۵ دانه برسد.

مرحله سوم

سپس رج‌های برگشت را به همان شکلی که روی میل قابل مشاهده است را ببافید. یعنی همه دانه‌ها از رو بافته شود.

مرحله چهارم

در این مرحله، روند مقداری تغییر می‌کند. ابتدا یک ژوته بزنید سپس 2 تا دانه از زیر ببافید و این روند را تا آخر رج ادامه دهید.

مرحله پنجم

حالا رج بعدی را با یک ژوته شروع کنید اما ۳ تا دانه از زیر ببافید و روند یک ژوته و 3 تا زیر را دنبال کنید.

مرحله ششم

این روند بافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه‌های بین ۲ ژوته به ۲۱ عدد برسد. به عبارتی دیگر ارتفاع بافت باید حدود ۱۷ سانتی‌متر شود. ادامه این روند بستگی به ضخامت نخ انتخابی شما دارد.

مرحله هفتم

در این مرحله از آموزش کلاه فرانسوی، به ازای هر تعداد دانه که دارید، برای افتادگی بیشتر کلاه به میزان ۳ سانتی‌متر بافت ساده از زیر بزنید یا اینکه بافت جودانه (رکن) ببافید.

مرحله هشتم

حالا همه دانه‌ها را دو تا یکی کنید تا تعداد دانه‌های روی میل به نصف برسد.

مرحله نهم

برای قسمت انتهایی، بین ۳ تا ۴ سانتی‌متر کشباف ببافید. در صورتی که دوست داشته باشید، می‌توانید عرض کشباف را بیشتر ببافید تا بعد از اتمام از وسط کشباف به پشت تا زده و از قسمت پشت پس دوز کنید. با این کار لبه کشباف کلاه زیباتر خواهد شد.

 مرحله دهم

در مرحله آخر، همه دانه‌های روی میل را کور کنید و برای زیباتر کردن کلاه فرانسوی برای قسمت بالای کلاه یک منگوله درست کنید یا یک دکمه بدوزید. با طی‌کردن این مراحل، آموزش کلاه فرانساوی شما تکمیل می‌شود و با پوشیدن این مدل کلاه، روزهای سرد زمستان را با خوشی سپری خواهید کرد.آموزش بافت کلاه

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد